Sukuyhdistys

Sukuyhdistys 

 

Päätös Karjalan Pirnekset ry:n perustamisesta tehtiin Lahdessa suvun ensimmäisen yhteistapaamisen yhteydessä kesällä 2006. Paikalla oli 120 sukuun kuuluvaa henkilöä. Kokous valitsi yhdistykselle kymmenjäsenisen hallituksen, jonka tehtäväksi tulivat varsinaisen perustamisasiakirjan laadinta ja tulevan toiminnan suunnittelu.

Yhdistyksen ensimmäisen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Unto Pirnes Heinolasta. Hän on ensimmäisen sukua koskevan tutkimuksen tekijä ja sukukirjan laatija. Hallituksen varapuheenjohtajaksi ja samalla taloudenhoitajaksi valittiin Arja Norris Järvenpäästä sekä sihteeriksi Marja Pirnes Hollolasta.

Ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessaan 10.2.2007 yhdistyksen hallitus laati sukuyhdistykselle säännöt. Yhdistyksemme hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 9.8.2007.

TOIMINNAN TARKOITUS

Karjalan Pirnekset ry:n tarkoituksena on selvittää Pekka Matinpoika Pirneksen (ent. Pirneskoski) suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuyhdistys- ja sukututkimustyötä tunnetuksi.

TOIMINNAN MUODOT

Suvun yhteiset tapaamiset, sukukokoukset ja retket ovat luonnollisesti toimintamme keskiössä. Ensimmäinen tapaaminen Lahdessa ravintola Lokissa oli osoitus siitä, että suvussamme on voimaa ja yhteenkuuluvuutta. Osanottajia oli runsaasti ja tilaisuudessa kuultiin useita hyviä esityksiä suvun jäsenten omin voimin. Vaikka sukumme onkin pieni, löytyy meiltä osaamista ja voimavaroja monipuoliseen tapahtumatarjontaan kaikkien suvun jäsenten iloksi, erityisesti kunhan saamme myös sukumme nuoret aktivoitua toimintaan mukaan. Jatkossa on tarkoitus kiinnittää erityistä huomiota eri kohderyhmien keskinäiseen tutustumiseen, keskusteluihin ja toiminnallisuuteen.

Sukua koskeva tutkimus- ja selvitystyö etenee. Se jakaantuu tiedostojen päivittämiseen ja täydentämiseen sekä perinteiden tallentamiseen. Päivittäminen koskee nykypolvia (syntymät, vihkimiset, erot ja kuolemat), täydentäminen taas aiempia sukupolvia. 

Perinnetiedon keräämiseen kiinnitämme nyt erityistä huomiota. Jokainen jo edesmennyt sukumme jäsen, josta vielä on olemassa muistitietoa, on taatusti tarinan arvoinen, ja meistä elävistäkin löytyy aineksia moneen tarinaan. Tarinoiden ei ole tarkoitus olla laajoja elämäkertoja. Pienikin muisto työstä, harrastuksesta, tavoista tai hauskasta arkipäivän sattumuksesta soveltuu mainiosti tekeillä olevaan sukumme “elämänkokemuksen kirjaan”.  Tai jos hallussasi on suvussa pitkään ollut esine (käyttöesine, huonekalu tai vaikkapa mummon vanha ruokaresepti), ota siitä kuva ja kerro meille sen tarina!

JÄSENYYS SUKUYHDISTYKSESSÄ

Sukuyhdistyksemme jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Matti Pekanpoika Pirneksestä ja hänen vaimostaan Riitasta polveutuva henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avio- tai avoliiton taikka adoption kautta on siihen liittynyt. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksestämme ja haluaa osallistua sen toimintaan tai tukea sitä.

Varsinaisilta jäseniltä (yli 18 v.) peritään henkilökohtaisena liittymismaksuna 5 euroa sekä sen jälkeen kaksivuotiskausittain toistuva perhekohtainen jäsenmaksu 20 euroa. Toisin sanoen kaikki samaan talouteen kuuluvat pääsevät yhdistyksen jäseniksi samalla jäsenmaksulla. Maksu koskee meneillään olevaa toimintakautta (sukukokouksien 2014 ja 2016 välinen ajanjakso).

Jäsenmaksu on edullinen, joten pelkästään sillä ei kateta kovin mittavaa toimintaa. Jotta yhdistyksemme voisi tarjota laadukkaita palveluja, tarvitsemme paljon talkoohenkeä ja myös lahjoituksina tuleva taloudellinen tuki on tervetullutta.

Jäsenmaksun maksaneita talouksia vuoden 2013 lopussa yli 100. Jäseneksi pääset täyttämällä ja lähettämällä oheisesta linkistä avautuvan jäsenhakemuksen. Lisätietoa saat tarvittaessa talousvastaavaltamme Arja Norrikselta tai muilta hallituksen jäseniltä.

TIEDOTUS

Tiedotamme yhdistyksemme toiminnasta sähköisesti ja kirjallisesti niin, että tieto tavoittaa varmasti jokaisen yhteystietonsa antaneen jäsenen. Taloudellisista syistä pääpaino tulee olemaan sähköisessä viestinnässä, eli näiden kotisivujen rooli korostuu. Jäsenlehteä painotuotteena on toivottu. Ilman taloudellista tukea ja suvun omasta piiristä löytyvää ammattiosaamista se ei ehkä onnistu, mutta mahdollisuuksia selvitetään.

Yhdistyksemme tiedotustiimi huolehtii jäsentiedotteista sekä niiden postituksesta myös niille sukuyhteisöömme kuuluville, jotka eivät vielä ole sukuseuran jäseniä. Ilmoita yhteystietojasi (kirje ja/tai sähköpostiosoite ja puhelin) puheenjohtajalle tai sihteerille.

Yhdistyksemmepuheenjohtaja pitää yllä sukutiedostoa. Ilmoita hänelle kaikki lisäykset, muutokset tai mahdolliset korjaustarpeet koskien erityisesti syntymä- vihki- ja kuolinaikoja sekä nimenmuutoksia. Myös tiedot ammateista ja harrastuksista ovat tärkeitä.

Pitäkäämme yhdistyksemme ja koko sukuyhteisömme ajan tasalla olevana, virkeänä ja elinvoimaisena!